Lượt truy cập: 385065
Đang trực tuyến: 112
 
  TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG
  Những kết quả hoạt động 4 năm dạy nghề (2007 - 2010) của Trường Cao đẳng nghề số 4 – Bộ quốc phòng
  Quyết định của Bộ Tư lệnh quân khu 4 giao cho Trường trung cấp nghề số 4 - Bộ quốc phòng nay là Trường cao đẳng nghề số 4 làm chủ đầu tư xây dựng chung cư gia đình cho cán bộ, QNCN
Quyết định của Bộ Tư lệnh quân khu 4 giao cho Trường trung cấp nghề số 4 - Bộ quốc phòng nay là Trường cao đẳng nghề số 4
  Đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chuyển mục đích sử dụng đất QP để xây dựng chung cư gia đình cho cán bộ quân đội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chuyển mục đích sử dụng đất QP để xây dựng chung cư gia đình cho cán bộ quân đội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà ở Chung cư của Trường dạy nghề số 4 - Bộ quốc phòng tại phường Hưng Dũng - Tp.Vinh
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà ở Chung cư của Trường dạy nghề số 4 - Bộ quốc phòng tại phường Hưng Dũng - Tp.Vinh 
  Mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP
Mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP
  Thông tin chung về trường Cao đẳng nghề
Thông tin chung về trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc Phòng
  Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ quốc phòng
Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ quốc phòng
  Giới thiệu chung
Trường Cao đẳng nghề số 4 tiền thân là Trung tâm xúc tiến việc làm Quân khu 4, thành lập ngày 06 tháng 12 năm 1993. Tháng 10 năm 1997 được Bộ quốc phòng quyết định đổi tên thành Trung tâm dịch vụ việc làm Quân khu 4. Tháng 2 năm 1999 Trung tâm dịch vụ việc làm được sát nhập thêm Câu lạc bộ lái xe Quân khu 4. Tháng 6 năm 2002 được Bộ quốc phòng quyết định nâng cấp thành Trường dạy nghề số 4 - BQP, ngày 05/4/2007 được Bộ trưởng Bộ quốc phòng quyết định nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề số 4 QK4-BQP và nay là Trường Cao đẳng Nghề số 4 - BQP.
Giới thiệu chung
 
Hoạt động đào tạo của nhà trường
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 4/BQP - 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
 
TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG